Hermes II. Trismegistos


Mé učení je uzavřeno všem, jejichž touha po vědění pochází z jiného zdroje, než z čistého srdce.
Trojice posvátných věd se spojuje v prastarém poznání věčných cyklů, které umožňuje podmanění sil Universa.

Všechny nenaplněné duše nechť potěší stati O cyklech Universa. Porozumí jim každý, kdo porozumět má.


O cyklech Universa


Spojení:
Hermes 2T